Firma z tradycjami funkcjonuje od 40 lat na rynku. Zatrudnia doświadczonych pracowników, dzięki którym jest w stanie wykonywać bardzo skomplikowane i konstrukcyjnie odpowiedzialne odlewy.

Posiadamy własną modelarnię, dzięki czemu w krótkim czasie realizujemy zamówienia.
Wykonujemy również odlewy jednostkowe.

Jesteśmy producentem wyrobów żeliwnych. Wykonujemy odlewy żeliwne takie jak: wałki, koła zębate, koła łańcuchowe, korpusy, włazy studzienne, włazy kanałowe, kratki ściekowe, nagi ławek, elementy ogrodzenia, słupki, latarnie uliczne, nogi stołów, ozdoby, rzeźby i inne.

W odlewni wykonujemy odlewy formowane maszynowo w masach bentonitowych o wadze od 1 kg do 25 kg oraz odlewy o masie od 10 kg do 1400 kg, wykonywane w masach furanowych w procesie floster zapewniającym wysoką jakość i dokładność.

Klasa wykonywanych odlewów CT11 naddatki na obróbkę w klasie G. Odlewy wykonywane są z żeliwa szarego w gatunkach od EN-GJL100 do EN-GJL300, z żeliw niskostopowych, żaroodpornych oraz odpornych na ścieranie o twardości od 450 do 600 HB.

W ciągłej sprzedaży posiadamy: wałki tuleje koła belki obciążniki płyty

Naszymi odbiorcami są elektrownie, elektrociepłownie, huty, przemysł maszynowy i samochodowy. W zakresie produkcji lamp ulicznych, słupków chodnikowych, włazów kanałowych, hydrantów, kratek ściekowych odbiorcami są zakłady eksploatacji dróg.